Tālrunis
+371-277-270-77
E-pasts
viktorija.jarkina@rockbridge.legal
Darba laiks
Pirmd. – Piektd. : 09:00-17:00

Franšīze teorijā un praksē

AutorsDr. Iur. Viktorija Jarkina
Izdevējs:2009
Temats:Civillikums

Franšīze teorijā un praksē

Ar 2010.gada 1.janvāri stājas spēkā Komerclikuma D daļa “Komercdarījumi”, kurā līdztekus citiem komercdarījumiem regulēts arī franšīzes līgums. Tādēļ jo īpaši nozīmīga un aktuāla ir Viktorijas Jarkinas grāmata “Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri”, kurā autore analizē franšīzi kā tiesību kopumu, kuru franšīzes devējs par atlīdzību piešķir franšīzes ņēmējam. Grāmatā detalizēti izvērtēts franšīzes regulējums ne tikai Eiropas Savienības tiesībās, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīs, Ziemeļamerikā un citviet pasaulē. Autore aplūko franšīzes līgumu, kas ir franšīzes dibināšanas tiesiskais pamats, analizē franšīzes līguma vietu civiltiesisko līgumu sistēmā, vērtē praksē sastopamos franšīzes līguma veidus, izsmeļoši apraksta franšīzes līguma dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī komentē franšīzes līguma normatīvo regulējumu Komerclikumā. Grāmatas pamatā ir autores promocijas darbs, ko viņa aizstāvēja Latvijas Universitātē, iegūstot doktora grādu tiesību zinātnē. Grāmata domāta gan juristiem, gan tiesību zinātnes studentiem, gan citiem lasītājiem, kurus interesē franšīzes tematika.