Tālrunis
+371-277-270-77
E-pasts
viktorija.jarkina@rockbridge.legal
Darba laiks
Pirmd. – Piektd. : 09:00-17:00

Ekspertīze

Atbilstība

Nav vienas vienotas atbilstības definīcijas. Taču arī bez tās ir skaidrs, ka uzņēmumam mūsdienās ir būtiski nodrošināt atbilstību. Kādēļ? Īsā atbilde: lai izslēgtu vai vismaz samazinātu negatīvās tiesiskās sekas, ieskaitot korporatīvo kriminālatbildību. Ir kritiski svarīgi, ka uzņēmums un darbinieki ievēro jūsu uzņēmumam piemērojamos likumus, noteikumus, standartus un ētisku praksi. Kopā ar mani jūs varēsiet būt pārliecināti, ka jebkurš potenciāls pārkāpums tiek atrasts un noziegumi tiek savlaicīgi konstatēti. Turklāt es arī varu noorganizēt komandu, kas aptver visas atbilstības jomas no nodokļiem līdz darba attiecībām, lai tiktu pilnībā apmierinātas jūsu vajadzības.

Kukuļošanas un krāpšanas novēršana

Sagatavoju atbilstības politikas kukuļošanas un korupcijas novēršanai un palīdzu jums tās ieviest. Veicu integritātes izpēti, lai saprastu trešo personu korupcijas riskus, un sagatavoju vadlīnijas darījumu partneru pārbaudēm.

Iekšējās izmeklēšanas, riski un strīdi

Mani klienti man uztic plaša spektra izmeklēšanas. Mēs veicam krāpšanas izmeklēšanu un novērtējam līgumu un naudas darījumu riskus, nodrošinām klientiem atbilstības rīkus un pārstāvam viņus valsts iestādēs. Es atbalstu viņus krīzes laikā un palīdzu viņiem atgriezties pie normālas darbības. Strīdos es varu piedāvāt pilnu pakalpojumu spektru, sākot jau ar sabiedrības tiesvedības risku pilnu izpēti.

Korporatīvā pārvaldība

Palīdzēšu pārliecināties, ka korporatīvā pārvaldība sniedz klientam paredzēto labumu. Kā atsevišķu pakalpojumu es piedāvāju plašu palīdzību sabiedrību vadītājiem un īpašniekiem, konsultējot par valdes un padomes darba principiem, jautājumiem saistībā ar atbildību un informācijas atklāšanu, dokumentu glabāšanu un korporatīvo lēmumu paraugiem.

Atbilstības amatpersona un ziņošana par pārkāpumiem

Mana ekspertu komanda sniegs jums atbalstu, izveidojot iekšējās atbilstības organizāciju, kas atbilst jūsu vajadzībām. Konsultēju par negadījumu reģistra uzturēšanu un palīdzu risināt incidentus, iedibināt iekšējās kārtības noteikumus, nodrošinot arī vienmērīgu saziņu starp jūsu darbiniekiem un tiesībsargājošām iestādēm. Ja jūs vēlaties izveidot vai uzlabot iekšējo kanālu ziņošanai par pārkāpumiem, piemēram, tālruņa līniju vai e-pasta iesūtni, jūs varat man uzticēt šīs sistēmas darbības strukturizēšanu, bet ziņotāji varēs būt pārliecināti, ka viņu drošība tiek garantēta.

VAI JŪS MEKLĒJAT KĀDU, KAS VAR PALĪDZĒT?

Ļaujiet man Jums palīdzēt! Zvaniet tagad: + 371-277-270-77

viktorija.jarkina@rockbridge.legal 
·  Pirmd. – Piektd. 09:00-17:00